Verte

Privacy

Privacyverklaring 

Bij het verlenen van diensten binnen Vertrouwenspersonen Duin- en Bollenstreek verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omga hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Vertrouwenspersonen Duin- en Bollenstreek – KvK 64459829 
Miriam de Haas-Schelvis
Overrijn 27, 2223 EP Katwijk
06-15 50 09 78 of miriam@vpdb.nl

U maakt gebruik van Vertrouwenspersonen Duin- en Bollenstreek als vertrouwenspersoon en verstrekt de vertrouwenspersoon persoonsgegevens. Dat kan tijdens een gesprek, via de website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Het kan voorkomen dat de vertrouwenspersoon uw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van een doorverwijzing.

Persoonsgegevens

Vertrouwenspersonen Duin- en Bollenstreek verwerkt de volgende categorie├źn van persoonsgegevens

 • Voor en achternaam 
 • Contactgegevens; e-mailadres(sen) en telefoonnummers

Doeleinden

Vertrouwenspersonen Duin- en Bollenstreek verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en effici├źnte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de Cloud provider die gevestigd is in Nederland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Mail of LinkedIn, WhatsApp of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield”-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn

Tijdens het traject is de vertrouwenspersoon verplicht de gegevens te bewaren, tot en met het jaarverslag.

Beveiliging

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Vertrouwenspersonen Duin- en Bollenstreek passende beveiligingsmaatregelen genomen. U kunt denken aan wachtwoorden op telefoon en laptop en een gesloten dossierkast.

Cookies

Op de website worden slechts functionele cookies gebruikt om de bereikbaarheid van de dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

U kunt verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komen Vertrouwenspersonen Duin- en Bollenstreek en melder er samen niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2022.  

Teruggebeld worden?

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u.

Het kan zijn dat je nu niet in staat bent om te bellen, laat je telefoonnummer achter en wij bellen je op het aangegeven tijdstip terug.

  Contact opnemen

  Neem gerust contact met ons op.

  Vertrouwenspersonen Duin- en Bollenstreek

  Mail naar contact@vpdb.nl

  LVV. 103248
  KVK. 64459829
  BTW. NL002056337B58