Verte

Ondersteuning bij preventie

Een positief werkklimaat voorkomt grensoverschrijdend gedrag en verbetert resultaten

Het is natuurlijk altijd beter om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. VertrouwensPersonen Duin- en Bollenstreek ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een positief werkklimaat.

Een werkklimaat gaat over de zowel formele als de informele organisatiestructuren, maar ook over gedeelde waarden, het gedrag en de manier waarop mensen samenwerken in de dagelijkse werkpraktijk. Een werkklimaat is positief als medewerkers binnen een organisatie ervaren dat het klimaat ondersteunend en uitdagend is en samenwerking en betrokkenheid stimuleert.

Betere prestaties in een sociaal veilige werkomgeving

Werken in een sociaal veilige omgeving betekent niet dat mensen het altijd met elkaar eens zijn om de sfeer vriendelijk te houden. Het betekent evenmin dat mensen alleen maar lovend spreken of onvoorwaardelijk steun geven bij alles wat er wordt voorgesteld.

Bij sociale veiligheid gaat het om openhartigheid, om ruimte te bieden aan productieve meningsverschillen en een vrije uitwisseling van ideeën. Sociale veiligheid vormt het podium voor een eerlijkere, uitdagendere, meer op samenwerking berustende en daarmee ook efficiëntere werkomgeving.

VertrouwensPersonen Duin- en Bollenstreek 

  • Organisatieadvies voor het bevorderen van een positief werkklimaat
  • Ondersteuning van leidinggevenden bij het leren zien en begrijpen van de onderstroom
  • Begeleiding aan teams ten behoeve van verbeteren van de onderlinge samenwerking
  • Begeleiding van medewerkers ter voorkoming van verzuim of disfunctioneren

Vertrouwen is de basis voor sterke onderlinge relaties en betere prestaties

De onderstroom zien en begrijpen voor leidinggevenden

Ieder mens in een organisatie neemt een eigen uniek verhaal met zich mee. De normen en waarden van ieder persoon worden meegenomen in de samenwerking op de werkvloer. Mensen trekken elkaar daardoor aan en stoten elkaar af en vormen zo unieke patronen en energievelden in een organisatie.

Als je werkt op een afdeling waar de werksfeer verziekt en verzuurd is, ben je zelf aan het einde van de dag ook totaal afgepeigerd. Werk je op een afdeling waar het bruist van positieve energie dan werkt dit als een katalysator voor je eigen energiepijl. Als leidinggevende is het belangrijk om deze dynamieken te begrijpen om ze te kunnen beïnvloeden.

Haal meer uit je team

Vertrouwen is de basis van sterke onderlinge relaties. Teamleden die elkaar goed kennen en respect hebben voor elkaars natuurlijke kracht creëren een veilige werkplek. Onderlinge verschillen zullen meer gewaardeerd worden en bewust worden ingezet voor betere prestaties.

Vaak zijn mensen zich niet bewust dat ieder persoon vanuit zijn of haar eigen gekleurde bril denkt, voelt en handelt. Negentig procent hiervan doen we namelijk onbewust! Dit leidt meer dan eens tot onbalans op een afdeling. Door teamleden bewuster te maken van elkaars natuurlijke manier van samenwerken ontstaat er meer begrip en vertrouwen. Met onze team coaching geven we kennis over de werking van ons brein en inzicht in elkaars denkstijlen met behulp van BreinStijlen.

Is er in uw organisatie of team al voldoende veiligheid en vertrouwen?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.