Verte

Organisaties

Zijn uw medewerkers zeker van een sociaal veilige en positieve werkplek?

Uw mensen gezond, veilig en met plezier aan het werk houden, dat bevordert de productiviteit en prestaties en vermindert verzuim. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Door aandacht te besteden aan een veilige cultuur op de werkvloer en bewustwording van ieders gedrag kunnen medewerkers eerder signaleren wat wel en niet passend is in een gezonde werkrelatie. Hierdoor is er minder (langdurig) verzuim, betere samenwerkingen, meer productiviteit en vooral meer werkplezier in de organisatie. 

VertrouwensPersonen Duin- en Bollenstreek ondersteunt bij;

(klik op de afbeeldingen voor meer informatie)

Vertrouwenspersonen voor ondersteuning bij sociale veiligheid (in de organisatie);

Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan medewerkers door aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting. Een medewerker kan dan, zonder de leidinggevende in te lichten, een vertrouwenspersoon inschakelen.

De organisatie heeft bijvoorbeeld:

  • Een medewerker die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer;
  • Analyse en advies nodig over een voorval van grensoverschrijdend gedrag;
  • Geen interne vertrouwenspersoon in dienst;
  • Een organisatiecultuur die vraagt om voorlichting over sociale veiligheid;
  • Een MT dat wil informatie en advies behoeft over psychosociale arbeidsbelasting onder medewerkers

Een sociaal veilige organisatie

Waar mensen samenwerken kunnen problemen ontstaan. Een sociaal veilige werkplek met sterke, stabiele onderlinge werkrelaties tussen medewerkers is een belangrijke basis voor goed werkgeverschap. Wanneer de organisatie niet bewust inzet op het belang van de sociale veiligheid van medewerkers, kan dat onbewust leiden tot vervelende situaties in de werksfeer. Medewerkers kunnen ziek worden wanneer zij ongewenst gedrag ervaren zoals discriminatie, pesten, agressie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gevolg is dan onder andere ziekteverzuim, productieverlies en persoonlijk leed.

Een positief werkklimaat voorkomt grensoverschrijdend gedrag en verbetert resultaten

Een werkklimaat gaat over zowel formele als informele organisatiestructuren, maar ook over gedeelde waarden, het gedrag en de manier waarop mensen samenwerken in de dagelijkse werkpraktijk. Een werkklimaat is positief als medewerkers binnen een organisatie ervaren dat het klimaat ondersteunend en uitdagend is en samenwerking en betrokkenheid stimuleert. VertrouwensPersonen Duin- en Bollenstreek ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een positief werkklimaat door bewustwording te creëren over elkaars gedrag en hoe dit positief te beïnvloeden tijdens de samenwerking.

Duurzame inzetbaarheid vanuit een sociaal veilige positieve werkplek

Wanneer een werkgever het signaal ontvangt dat er grensoverschrijdend gedrag plaats heeft gevonden, dan is het tijd om direct actie te ondernemen. Vertrouwenspersonen Duin- en Bollenstreek biedt een veilige haven voor de medewerker die negatieven gevolgen ervaart van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast ondersteunen we ook de organisatie met een analyse van de situatie en advies in het bouwen en onderhouden van gezonde, sterke onderlinge werkrelaties. Hierdoor ontstaat een sociaal veilige werkplek waardoor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot.

VertrouwensPersonen Duin- en Bollenstreek ondersteunt bij

  • Praktische opvang en begeleiding medewerkers bij melding van grensoverschrijdend gedrag
  • Preventie, voorlichting en training van leidinggevenden en medewerkers over omgangsvormen
  • Begeleiding medewerkers bij dreigend conflict, ter preventie van verzuim of bij disfunctioneren
  • Advies geven aan het management over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en bevorderen van een positief werkklimaat
  • Begeleiding aan teams ten behoeve van het verbeteren van de onderlinge samenwerking

Sociale veiligheid en harmonie in de onderstroom

Vanuit de overtuiging dat een fijne werkplek het leven van mensen mooier maakt zet VertrouwensPersonen Duin- en Bollenstreek zich in om medewerkers en werkgevers te ondersteunen het beste uit de onderlinge werkrelatie te halen. Dit doen we door medewerkers direct te ondersteunen wanneer zij grensoverschrijdend gedrag ervaren. Daarnaast activeren we organisaties ten aanzien van sociale veiligheid en positiviteit in de onderstroom. Met als doel het bevorderen van een sterke onderlinge relaties.

Direct inloggen

Naar jouw vertrouwde omgeving.