Verte

Extern Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon wordt verplicht, bent u al voorbereid?

Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan medewerkers door aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

Het hebben van een vertrouwenspersoon wordt verplicht. Maar was dat nog niet verplicht? Nee, officieel niet. Terwijl dat wel vaak wordt aangenomen. Daarom hebben grotere ondernemingen dit meestal al geregeld. En dat is verstandig, want de Inspectie SZW rekent en controleert daar ook op. Maar zodra het wetvoorstel, wat inmiddels is ingediend, wordt aangenomen zal élke onderneming wettelijk verplicht zijn om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Ongeacht bedrijfsomvang.

Je kunt dat invullen met een interne of externe vertrouwenspersoon. Grote bedrijven werken veelal met een interne vertrouwenspersoon. Maar in de praktijk blijkt een interne vertrouwenspersoon voor het MKB vaak tijdrovend en kostbaar. Bovendien is het voor veel kleine(re) ondernemers lastig, want je kent elkaar immers goed. En dan is het moeilijk om onafhankelijkheid te garanderen, terwijl dat juist zo nodig is. Een externe vertrouwenspersoon biedt dan uitkomst.

Onze vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen zijn ook gecertificeerde vertrouwenspersonen integriteit. Waarom? Omdat we geloven dat het voor een werknemer helder moet zijn waar hij of zij terecht kan. Met welke problemen dan ook.

Wat doet een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. En als werkgever ben je verplicht om daarvoor te zorgen. Pesten op het werk, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie op de werkvloer: ongewenste omgangsvormen hebben groot effect op werknemers. Het zorgt voor onzekerheid, een onveilig gevoel en kan leiden tot ziekteverzuim, een arbeidsconflict of zelfs ontslag. Een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen helpt je als werkgever om ongewenste omgangsvormen te voorkomen én de impact ervan te beperken.

Wat doet een vertrouwenspersoon integriteit

Een extern vertrouwenspersoon is er voor de melder van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Maar er kan ook sprake zijn van een ander type misstand op het werk. Bijvoorbeeld als een medewerker een vermoeden heeft van fraude of diefstal. Dan is een vertrouwenspersoon integriteit er om de medewerker te ondersteunen bij het kiezen van de juiste routes.

Uw medewerkers een veilige haven bieden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Met een Externe Vertrouwenspersoon voldoet u aan de wetgeving en biedt u uw medewerkers een veilige haven om grensoverschrijdend gedrag te melden.

Een Vertrouwenspersoon van VertrouwensPersonen Duin- en Bollenstreek is gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

“Als mensen niet vrijuit spreken, komt het vermogen van de organisatie tot innovatie en groei in gevaar.”

– Amy C. Edmonson

“Je grootste angst als CEO is dat mensen je niet de waarheid vertellen.”

– Mark Costa